Bestilling av Våttkort

 

Ønsker du å bestille våttkort, kan du gjøre det her, dersom du har gjennomført kurs du har gått hos oss.

Sikkerhetsbevis

Til tross for at havpadling er en fantastisk sport og rekreasjonsform, så kan det være en farlig aktivitet dersom man ikke vet hvordan man takler de ulike kantrings-situasjonene.

På grunn av en høy druknings-statistikk innførte Padleforbundet en såkalt "Våttkortstige".


Våttkortstigen setter krav til: 

 • Innholdet i kursene i denne kurs-stigen
 • Hva som må utføres og mestres for å bestå de ulike kursene i denne kurs-stigen
 • Hvilke kurs i denne kurs-stigen som gir rett til:
  • Å leie kajakk
  • Å holde kajakkurs


Learn2Kayak følger Padleforbundets Våttkortstige og utsteder dermed Våttkortet.

KRAV. Du må ha godkjent kurs hos Learn2Kayak for å bestille våttkort av oss. Våttkortet utstedes av ansvarlig instruktør for kurset.

Det vanlige er å bestilles våttkortet via påmeldingsskjemaet. Da tillegges en avgift på 300 kr for registrering og avgift til Padleforbundet.

Du kan også bestille våttkort i ettertid via denne nettsiden for 400 kr og få kortet sendt hjem til deg (se bestillingslink nederst).

Fikk du annet sertifikat enn våttkortet av oss i årene 2016-2019?

Har du fått vårt sertifikat i perioden 2016-19, så var det da vårt sertifikat kunne brukes alle utleiesteder, eller etter hvert med begrensningen hos DNT, som valgte å kun godta våttkortet. Da DNT endret praksis, opplyste vi om det. Siden har flere utleiere valgt å kun godta våttkortet. Vi har derfor sluttet med egne sertifikater og utsteder nå kun våttkortet. 

Du kan nå bestille våttkortet, for kurs du tidligere har bestått. Kontingenten dekker i hovedsak registrering og avgift til Padleforbundet, samt porto.

Våttkort

400 NOK

 • Følger Padleforbundets
  standarder og kursinndeling

 • Porto og administrasjons-
  gebyr inkludert

 • NB: Leveringstid: 
  Ca 1 uke + postgang

Bestill

Våttkort

600 NOK

 • Følger Padleforbundets
  standarder og kursinndeling

 • Porto og administrasjons-
  gebyr inkludert

 • NB: Hastelevering:
  Innen 1-2 virkedager + postgang

Bestill