Personlig trener (PT)

Tid: Etter avtale
Sted: Etter avtale

Pris: 6.790 kr for 5 ganger á 50 min.
30% rimeligere enn 5 privattimer.

Ønsker du:
Et eget opplegg tilrettelagt spesielt for deg?
Å bli motivert og inspirert til å oppnå det målet du setter deg – Enten det er merke i Birken, overskudd, bedre helse eller frisk luft og en gladere kropp.
Å lære å gjøre ting riktig.
Kunnskap om trening.
Jevnlig og god oppfølging, slik at du hele tiden kan forbedre deg.

Vi ønsker med dette opplegget å tilby et grundig en-til-en opplegg. Dette er for de som ønsker spesielt tilpasset opplegg over noe tid. Derfor minimum 250 minutter (5 x 50 min). 


Opplegg:

Første møtet eller første kursøkt:
Her fremlegger du ditt mål for treningen, eller du og din PT vil i fellesskap komme frem til et mål som du har lyst til å strekke deg etter. Din arbeids- og livs-situasjon danner bakteppet, og mulighetene for å kunne få trent danner utgangspunktet for treningsopplegget.

Sammen blir dere enige om hvor ofte du ønsker at din PT skal være med deg på treningen.
Din PT kan sette opp treningsprogram til deg. Ut fra de treningsmulighetene du har skissert for meg, og det målet du vil strekke deg etter, kommer han/hun med et treningsforslag som optimaliserer treningsutbyttet ditt.

Når dere så er i gang – du med treningen, og din PT med oppfølgingen – vil dere jobbe kontinuerlig med forbedring av idrettsutførelsen. Han eller hun kommer til å gi råd og veiledning på det du har ønsker og behov for. Det være seg:

🔹 God teknikk
🔹 Riktig intensitet
🔹 Jobbe godt mentalt
🔹 Ha det moro med treningen
🔹 Ulike treningsformer
🔹 Treningsprogram
🔹 Konkurranseforberedelse
🔹 Kosthold
For å nevne noe av det du kan foreslå inn i ditt opplegg.

Du vil vite og kjenne at du kontinuerlig forbedrer deg, og kjenner mestringsfølelsen. Din PT er ”stand-by”, og når dere møtes og tar treningsøkter sammen får du innspill og inspirasjon, men det er du som styrer skuta dit du vil!


Kontakt:

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å finne ut mer om mulighetene for et opplegg som passer deg – ta kontakt med oss.
For at vi skal finne den best egnede personlige trener, ber vi deg formidle til oss følgende:
Alder, målsetting, hvor du kan møte på trening, om du ønsker treninger på dagtid eller kveldstid og generelt hva du vil oppnå med å ha personlig trener.


Send forespørsel til:
[email protected]