Løpekurs for bedrift

Lær løpeteknikk sammen

Enten dere skal delta i konkurranse sammen, eller dere vil inspirere hverandre til bedre form og bedre trivsel i hverdagen - så er løpekurs en god vei til målet. Her lærer man teknikken og øvelsene for vedvarende flyt i løpingen.

Video Poster Image

Ta kontakt for tilbud

Vi kan arrangere kurs på ulike nivåer. Vi kan også fint samle dere i en gruppe. Erfaringsmessig løper nemlig ikke de som trener mye noe særlig bedre rent teknisk enn de som sjelden jogger.

I en artig kollegial setting, vil instruktøren sørge for en felles god opplevelse. Innholdsmessig er kursene like profesjonelle som ordinære Learn2Run-kurs.

Ved flere enn 8 deltagere deler vi dere inn basert på løpeerfaring. Ellers er det ikke noe problem å samle en gruppe med variasjon i løpeerfaring. Teknikk går nemlig ikke hånd i hånd med løpemengde. Løpesettet er individuelt og vi tilpasser tilbakemeldingene på øvingene til hver enkelt deltager.

 

Be oss om tilbud

E-post: [email protected]
Tel: 480 22 008 (Petter)

Hvem deltar

Løpekurset passer for alle. Teknikk er ikke noe de spreke er bedre på enn andre. Dette er teknikkurs!

Mål for kurset

Å løpe effektivt gjennom å lære god teknikk og øvelser for vedvarende god teknikk

Kunderegler

Du har kursgaranti, bytterett og ekstrakurs ved sykdom. Les nærmere våre kunderegler.

Kurssted

Kurset arrangeres i Oslo og i Bergen. Finn kurssted i kursstedoversikten.

Del I

Introduksjon av god løpsteknikk. Vi går igjennom de grunnleggende forutsetningene ved effektiv og god løping

  • Overkroppen. Hvordan bruker vi overkroppen i løping. Blikk, skuldre armpendel og stabilitet i løpsteknikk 
  • Løpssteget. Vi jobber med å være oppe og frem med hofta, lande med foten under kroppen og å få kreftene til å gå fremover 
  • Øving. Vi prøver løpsteknikk i lett motbakke. Du får prøvd din egen teknikk, vi gir deg tilbakemeldinger og arbeidsoppgaver
  • Drilløvelser. Introduksjon til løpsspesifikke styrkeøvelser.

Del II

Vi starter med drilløvelser og så en rask repetisjon på teknikken. 

  • Øving. Vi jobber videre i flatt terreng og slakt utfor. Vi terper og terper teknikk denne kvelden med alt det tekniske vi lærte første kvelden. Du får tilbakemelding på det du har jobbet med
  • Frekvens. Vi jobber videre med å øve på teknikk gjennom frekvensløping
  • Utfor. Hvordan løper vi nedover? Det lærer vi på denne økten
  • Terreng. I siste del av kurset jobber vei med løpsteknikk i terrenget.

Oppsummering og avslutning.

Be oss om tilbud

E-post: [email protected]
Tel: 480 22 008 (Petter)