Mange som trener er opptatt av VO2 maks – MEN hva er det?

langrenn løp trening Jan 03, 2023

Hva har egentlig VO2 maks å si for prestasjonsevnen din? 

Oksygenopptak (VO2) er IKKE hvor mye luft du klarer å trekke inn i lungene, slik mange tror. Dette kalles ventilasjon. 

Oksygenopptaket (VO2) representerer hvor mye oksygen du forbruker i kroppens celler.

Oksygenopptaket (VO2) sier noe om hvor mye energi (ATP)du kan levere til musklene.
 

Dette fordi:        

GLUKOSE + O2                        

 

 H2O + CO2 + ATP (energi)

Jo mer oksygen du kan tilføre denne prosessen, jo mer energi kan du levere til musklene. Dette er fordi O2 er som oftest den begrensende faktoren i denne likningen.

Maksimalt oksygenopptak (VO2 maks), betegner hvor mye O2 som forbrukes når du utnytter hele kapasiteten du har til å kjøre denne forbrenningsprosessen.

 

Sagt på en annerledes måte:  

VO2 maks er et mål for din maksimale evne til å levere energi til muskulaturen.

Jo bedre energileveranse til musklene, jo mer arbeid kan du utføre – OG jo bedre blir prestasjonsevnen. 

Så hvorfor er da slik at det ikke er alltid de idrettsutøverne som har høyest VO2 maks som presterer best? Det er fordi VO2 maks ikke sier (alt) og hvor effektivt du leverer energi på LAVERE intensiteter, også kalt utnyttelsesgrad. Andre systemer for energileveranse spiller inn (anaerob og kreatinfosfatsystemet). Alt handler om hvor effektivt du overfører kraften fra muskelarbeidet og ut gjennom den idretten du bedriver.

Men, et høyt VO2 maks er alltid gunstig, og det vil gi deg et stort potensiale for å prestere bra.


Skrevet av: Marthe Katrine Myhre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.
Call To Action

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.

height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">