Gjør deg synlig som padler på sjøen

kajakk learn2kayak padling Jul 26, 2022

Trygg padling handler ofte om å mestre kajakken, men som kajakk-padler på sjøen må man også forholde seg til vær og vind, men også andre ytre forhold som annen sjøtrafikk.

Som kajakk-padler er du nederst på rangstigen. Du må vike for alle de andre: Nyttetrafikken enten det er ferger, kontainerskip eller annet, seilbåter, fritidsbåter. Ja, alle.

Selv om du skal vike for andre, så har ikke andre fartøy noe "påkjørselsrett". Med andre ord: Du må gjøre deg synlig, slik at andre trafikanter på sjøen ser deg og kan omgå deg (ikke kjøre på deg) eller hjelpe deg. Alt ettersom.

  • Velg en kajakk som synes godt på sjøen
  • Husk at i motlys er du vanskelig å se
  • Velg en redningsvest i sterk farge, for eksempel gul eller orange
  • Caps er lurt både mot solen og for å bli sett. Velg gul eller orange
  • Årebladet som er i bevegelse vises godt. Er det sort, teip på farge
  • Gjør deg synlig med lampe i mørket. En lampe i akterenden og hodelykt
  • Er dere flere i følge, samle dere i "flåte" (sideveis tett-i-tett)
  • Tilkall annen båt med VHF ved behov. Har du ikke det bruk mobil (pakket i vanntett pose).
    Ring 06757 (Redningsselskapet) eller 113 om nødvendig.

God tur som synlig padler!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.
Call To Action

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.

height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">